Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi

Habitüel Omuz Çıkığı nedeniyle bir çok kez ameliyat edilen hastanın tedavisi ile ilgili posterimiz kabul edildi

23-26 Mart tarihleri arasında Adanada yapılan Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresinde, Habitüel Omuz Çıkığı nedeniyle bir çok kez ameliyat edilen hastanın tedavisi ile ilgili posterimiz kabul edildi.

Giriş-Amaç

Omuz instabilitesi genç popülasyonu etkileyen ve ciddi iş gücü kaybına neden olan bir problemdir. Bir çok cerrahi tedavi seçeneği olmasına karşın hiçbiri, her hastada başarılı sonuç kriterlerini tam olarak karşılayamamaktadır. Bu olgumuzda tekrarlayan anterior omuz instabilitesi olan hastaya uyguladığımız modifiye bristow operasyonu sunulmuştur.

Yöntem-Gereçler

29 yaşında erkek hasta tekrarlayan sağ omuz(dominant taraf)çıkığı nedeniyle polikliniğe başvurdu. Travmatik (yüksekten düşme) tekrarlayan anterior omuz instabilitesi olan hasta hepsi dış merkezde olmak üzere ilki 5 yıl önce 2 kez açık, 2 kez artroskopik olarak yumuşak doku operasyonları geçirmiş. Hastanın bize başvurduğunda omuz çıkığı sıklığı 4-5/hafta idi. Glenoid kemik defekti olan hastaya 1 yıl önce modifiye bristow operasyonu uygulandı. Postoperatif 1 yıllık takibinde nörovasküler hasar, dejeneratif artrit, çıkık saptanmadı. Hastanın son kontrolünde sağ omuz fleksiyonu 160⁰, ekstansiyonu 30⁰, iç rotasyonu 60⁰, dış rotasyonu 50⁰ olarak saptandı.

Tartışma

Daha önceki girişimlerin başarısız olduğu ve subskapularis tendonunda işlev kaybı olan hastalarda, modifiye bristow operasyonu ile tekrar dinamik bir stabilizatör oluşturulur. Altta yatan kemik defektin bulunduğu durumlarda yumuşak doku ameliyatları sonrası başarısız sonuçlar yüksek oranlarda bildirilmiştir. Anterior omuz instabilitesine eşlik eden glenoid kemik defekti varlığında uygulanacak modifiye bristow cerrahisi ile omuz fonksiyonelliğinin tekrar kazanılması ve eski aktivite düzeyine dönüş yapmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: anterior instabilite, bristow

Kaynaklar

1- The modified Bristow procedure for anterior shoulder instability:26 year outcomes in Naval Academy midshipmen. Schroder DT, et al. Am J sports Med. 2006.
2- Long-term results with the Bankart and Bristow-Latarjet procedures: recurrent shoulder instability and arthropathy. Hovelius LK, et al.J shoulder Elbow Surg. 2001.

LÜTFEN DİKKAT! Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.